Jacob Fawcett

Washington, DC | (202) 335-2262 | jdfawcett@gmail.com

I'm an editor and occasional English professor from Washington, DC. I have significant experience managing every aspect of online publication - from launch to content production to promotion and marketing. I also have a strong background in international communications and messaging.

If you'd like to know more, contact me!

Джейкоб Фосетт

Вашингтон, США | +1 (202) 335-2262 | jdfawcett@gmail.com

Я – редактор и профессор, иногда преподаю английский язык в Вашингтоне. Имею большой опыт работы со всеми аспектами интернет-публикаций– от запуска до изготовления контента, продвижения и маркетинга. Я также хорошо знаком с международной коммуникацией и работой с сообщениями.

Если хотите узнать больше, свяжитесь со мной!

Jacob Fawcett

Washington, DC | +1 (202) 335-2262 | jdfawcett@gmail.com

Jag arbetar som redaktör och vid vissa tillfällen som engelska professor. Jag är ursprungligen från Washington, DC. Jag har stor erfarenhet av att hantera alla aspekter av online-publicering - från start till innehållsproduktion till reklam och marknadsföring. Jag har också en stark bakgrund inom internationell kommunikation och meddelandehantering.

Kontakta mig om du vill veta mer!